OVER HET BESTUUR

Het bestuur van ROH Parkstad bestaat momenteel uit 5 leden.

Naam Functie
René Sulmann voorzitter
Marianne Plag secretaris
Frans Souren bestuurslid en coördinator werkgroepen
Elly Hermans penningmeester