VOOR ALLE HUURDERSORGANISATIES
IN PARKSTAD

Het ROH is het samenwerkingsverband waar huurdersorganisaties in Parkstad samenkomen om de belangen van huurders, toekomstige huurders en woningzoekenden te behartigen bij de uitvoering en ontwikkeling van volkshuisvestelijk beleid in Parkstad Limburg door gemeenten en woningcorporaties. Daarbij staan de lokale en regionale prestatieafspraken met de gemeenten centraal.

Het ROH is een vereniging waarvan huurdersorganisaties lid kunnen worden die door hun verhuurders worden erkend als overlegpartner in de zin van de WOHV (Wet op het Overleg Huurders Verhuurders).

Het ROH werkt op basis van thema’s zoals die bij het maken van prestatieafspraken worden gehanteerd.

Het ROH wordt professioneel ondersteund door Vrolijk Consult en de Woonbond.

ONS ADRES

Hoofdstraat 41a
6461 CM Kerkrade

TELEFOON

045 53 54 627

SPREEKUUR

Op afspraak

VERGADERINGEN & BIJEENKOMSTEN

Wanneer u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een door ons georganiseerde bijeenkomst kunt u zich direct aanmelden op deze website. U ontvangt dan van ons een uitnodiging.

Lokatie ROH Parkstad Limburg